"ХАИТЕК ТРАНС" ООД  е компания, работеща в областта на транспорта и логистиката. Един от принципите във фирмата е да предложим не само транспортна услуга, а оптимално логистично решение, гъвкавост и персонален подход към всеки отделен клиент.

  Фирмата поддържа отлични икономически взаимоотношения и си сътрудничи с български и европейски компании. 
   ”ХАИТЕК ТРАНС” ООД извършва транспорт на всякакви видове товари, включително ADR, от България и Турция до всички европейски дестинации и обратно, както и вътрешно европейски превози между други страни от Европейския съюз. Основните направления на компанията са Белгия, Холандия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Германия, Австрия, Чехия, Скандинавските страни и обратно до България, Турция и Гърция.

   Всички автомобили отговарят на последните екологични и технологични изисквания, както и на най-новите Европейски стандарти за международен транспорт - ЧМР застраховка с разширено покритие за предвидена кражба на транспортираните стоки.


Екип и сертификати

"Хаитек Транс" ООД разполага с много добре квалифициран екип който държи на професионализма.

Повече...

Услуги

  Международен и вътрешен транспорт на товари.

  Логистични услуги.

Гарантирано Качество

 "Хаитек Транс" ООД предоставя качествени транспортни и логистични услуги с професионализъм и грижа за клиента.